۱.معین پور معصومی
۲.یوسف زمانی
۳.آریا صادقی

همکاران گرامی جهت دریافت جایزه هر چه سریع تر به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایند.


طبق اعلام قبلی افراد مجاز به شرکت در مسابقه:
۱.کارکنان
۲.همسر کارکنان
۳.فرزندان کارکنان

به همراه داشتن کپی شناسنامه برندگان و کارپذیران جهت دریافت جایزه الزامی است.

روابط عمومی و اموربین الملل
باشگاه کتابخوانی توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group