پس از دانلود فایل pdf ،سوالات و پاسخ آن را به صورت کتبی برروی کاغذ a4 نوشته و در پاکت قراردهید و تا تاریخ ۲۰مهرماه به واحد روابط عمومی و امور بین الملل تحویل دهید.

دانلود سوالات آزمون خانواده شماره 4

Template Design:Dima Group