شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر برگزار می کند:
پنجمین دوره مسابقه کتاب خوانی (کشتی پهلو گرفته)
ویژه پرسنل وخانواده ( همسر و فرزندان)

شیوه برگزاری مسابقه: پس از مطالعه کتاب در تاریخ 10 بهمن ماه مسابقه به صورت مجازی برگزاری می گردد.
لازم به ذکر است هر شخص فقط 1 بار مجاز به شرکت در مسابقه می باشد.
بررسی پاسخنامه توسط سیستم صورت می پذیرد .
به نفرات برتر جوایز ارزنده اهدا می گردد.

دانلود فایل pdf کتاب

باشگاه کتاب خوانی پردازش و پایداری
مدیریت روابط عمومی و اموربین الملل
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

Template Design:Dima Group