جلسه کارگروه امور زیربنایی و زیرساخت منطقه گل‌گهر با حضور معاون فنی و مهندسی شرکت گل‌گهر، برخی از مدیران شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر و نمایندگان شرکت‌های معدنی و صنعتی منطقه در محل سالن کنفرانس شرکت گل‌گهر برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر، این جلسه به‌منظور بررسی و ارزیابی برنامه‌های زیرساختی و زیربنایی منطقه گل‌گهر و رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه برگزار گردید و مقرر شد؛ برنامه اجرایی اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت تهیه گردد.

بررسی مشکلات با اهمیت حاصل پساب و زهاب شرکت‌های منطقه و چالش‌های ایجاد شده و ارائه راهکار
در این رابطه، ضرورت احیا کمیته توسعه معادن منطقه گل‌گهر با حضور تمامی شركت‌های معدنی منطقه و با محوریت ایمیدرو، بهسازی جاده دسترسی به معدن شماره ۴ توسط شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر، برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین در پردیس اداری به شرکت‌های اصلی منطقه توسط شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر و اتصال از جاده چاه‌دراز به کنارگذر گل‌گهر _ بندرعباس توسط شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر از جمله مصوبات این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید؛ شرکت‌های منطقه، اطلاعات و نیازهای زیرساخت را در افق ۱۴۱۰ به شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر اعلام نمایند و احداث هرگونه تاسیسات در محدوده معادن نیز با استعلام از کمیته توسعه معادن باشد.

اهداف و برنامه ها

1

ايجاد زيرساخت حمل و نقل بار و تردد پرسنل و پشتيبانی، مطابق طرح جامع منطقه گل‌گهر

1- احداث سايت شانتينگ ريلی 2- احداث شبكه حمل و نقل ريلی در سطح منطقه 3- احداث شبكه معابر حمل و نقل بار 4- احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيبانی 5- احداث تقاطع‌های غير همسطح مورد نياز در منطقه

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group