درباره فضای سبز :

 فضای سبز در پالایش الودگی های محیطی ، کاهش تنش های محیط زیستی و ارتقا شرایط اکوسیستم ها و تنوع زیستی یک منطقه و نتیجتا تبدیل محیط های خشک و عاری از مناظر بصری مطلوب  به محیط زیست پذیر و با کیفیت انکار ناپذیر است . با توجه به توسعه صنعت ، اثرات و پیامدهای منفی محیط زیستی حاصله از این فعالیت ها آشکار می شود .  که بکار گیری فضای سبز و پوشش گیاهی در این منطقه از حالت صرفا تفننی به یک امر  ضرورت و الزامی تبدیل شده است .بنابراین اجرا و تامین فضای سبز بر اساس دوره های مشخص شده و تحقق آنها در بازه های زمانی در حین احداث واحدها و پس از بهره برداری در آنئها حائز اهمیت می باشد .اهداف واحد فضای سبزدر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 انجام تعهدات در قبال سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی
مبارزه با ریز گرد و غبار
مبارزه با آلاینده های ناشی از عملیات معدن کاوی و انفجار
تعدیل دما در فصول گرم وسرد
 ایجاد تفرجگاه و فضای تفریحی
احیاء پوشش گیاهی بومی و افزایش تنوع زیستی
 اجرای تعهدات بین المللی در مبارزه با گرمایش
فرصت به گونه های بومی جهت رجعت و استقرار
حمایت از وحوش جهت رجعت حیات به منطقه


راهکارهای پیشنهادی برای توسعه فضای سبز  

درختکاری جاده های ارتباطی ، حاشیه معابر و رفوژمیانی بلوارها
احداث باد شکن زنده در حاشیه فنس
جنگل کاری در حوالی منابع آلاینده
ایجاد پوشش درختی و درختچه ای بر روی دامپ های باطله و خاکریزها
ایجاد پارک های جنگلی
 حفاظت پوشش گیاهی
غنی سازی اکووسیستم های جنگلی و مرتعی حواشی منطقه
ایجاد اربوراتوم و باغ گیاه شناسی

 

تکنیک های مبارزه با کم آبی و کاهش مصرف آب

احداث تشتک ذخیره آب و مالچ گیاهی
انتقال تجمع رواناب حاصل از بارندگی در تشتک
ایجاد جویچه  همراه تشتک برای جمع آوری و ذخیره رواناب
استفاده از کلش گندم برای کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک
کاشت گونه های بومی و کم نیاز
عملیات هرس جهت کاهش اندام هوایی
احداث گلخانه ، نهالستان ، اربوراتوم
جنگل کاری دامپهای باطله
احداث پارک های جنگلی
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
عملیات پرورش جنگل ها و درختزارهای طبیعی
تولید ، نگهداری و حفاظت نهال های مورد نیاز پروژه های مختلف
مطالعه پوشش گیاهی منطقه و شناسایی درختان و درختچه های بو می ( عملیات پرورش جنگ ا ها و درختزارهای طبیعی )


 برنامه های بلند مدت واحد فضای سبز 

ایجاد آربوراتوم
احداث توتستان
احداث باغ انجیر
احداث باغ انجیر
احداث باغ عناب
احداث باغ انگور
ارزیابی استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز
گیاه پالایی خاک های آلودهارزیابی استفاده از روشها و فناوری های نوین در ایجاد و نگهداری و توسعه فضای سبز

عملیات ذخیره سازی و حفظ رطوبت
ذخیره سازی آب باران جهت استفاده در فضای سبز
 برنامه های حمایت از زیست بوم

بهره گیری از آبهای نامتعارف  در توسعه فضای سبز
مالچ پاشی
حمایت از گونه های وحشی
تکثیر گونه های بومی

آمارنامه فضای سبز
امارنامه فضای سبز سال98
پروژه های شاخص فضای سبزدستوراالعمل ها و قوانین فضای سبز

دستورالعمل های باغبانی
دستورالعمل های  آبیاری
دستورالعمل های گیاه پزشکی
دستورالعمل های خاکشناسی
دستورالعمل های مکانیزاسیون    


آموزش و تحقیقات

تقویم آموزشی کارشناسان فضای سبز

طرح های پژوهشی اتمام یافته

طرح های پژوهشی در حال اجراشرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group