✅ حفاظت و پاسداشتِ محيط زيست و منابع طبيعی يكی از مهمترين دغدغه‌های حیاتی است كه بشر از دیرباز با آن مواجه است و اين درحالی است كه متقابلاً می‌بایست بخش‌ عمده‌ای از نیازها و ضرورت‌ها و احتیاجات را برآورده کرد وبالتبع، لزوم بهبودِ سطح استانداردهای زندگی در کنار حفاظت از بقا و رشدِ محیط پیرامونی نیز اهميت خود را از دست نداده است . دراين خصوص، بخش صنعت به‌دليل آن‌كه می‌تواند در بهبود استانداردهای زندگی، نقش عمده‌ای داشته باشد و در کنار سیر اقدامات خود، به حراست و مراقبت و ترمیمِ فضای زیستی بپردازد که این اصل در شرح وظایف و حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت توسعه، عمران و مدیریت گل‌گهر نیز قرار دارد.

✅در طول سال‌‌های گذشته، صنعت در بهبود و توسعه استانداردهای زندگی و ارتقای سطح دانش بشر، نقشی اساسی داشته است . تأمين مسكن، تولید محصولات و مواد اولیه، جابه‌جايی وحمل و نقل، خدمات پزشكی و موارد این‌چنینی، همگی به محصولات صنعتی، وابستگی و ارتباط مستقیم و دوسویه دارند ولی با اين حال، هم‌اكنون ثابت شده است كه الگوهای توسعه صنعتی كه در آن‌ها، ملاحظات زيست‌محيطی درنظر گرفته نشده است، الگوهايی ناپايدار هستند.

✅بنابراين در علمِ برنامه‌ريزیِ توسعه، دو عنصر توسعه صنعتی و پايداری و ثباتِ زيست‌محيطی از عناصر اساسی و اهدافِ غایی بوده و به منظور برخورداری از توسعه‌ مداوم و مستمر، بایستی توسعه صنعتی بر مفهوم پايداری زيست محيطی استوار گردد.  در واقع، در سطح ملی و حتی بین‌المللی، اين تنها رشد و متعاقب آن توسعه اقتصادی نيست كه بايد موردنظر قرار گيرد بلكه نقشه راه و چگونگی نیل به اين رشد و توسعه نيز از اهميت زيادی برخوردار است.

✅ به تجربه ثابت شده است كه می‌توان با حفظ قابليت‌های محيط زيست به حركت توسعه اقتصادی، شتاب بخشید. به اين الگوی خاص از توسعه، (توسعه پايدار) گفته می‌شود.
 

🚩شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، بهبود وضعیت محیط زیست منطقه و مسئولیت‌پذیری در این زمینه را یکی از رسالت‌های خود می‌داند. بدین ترتیب تدوین برنامه (مدیریت جامعِ محیط زیستِ منطقه گل‌گهر) را به عنوان اولین و اساسی‌ترین ماموریت خود در دستور کار قرار داد.

🚩اعتقاد  هیئت‌مدیره، مدیران ارشد شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بر این اصل استوار است که در سیاق حفاظت محیط زیستی، بایستی موارد و تدابیری لحاظ گردد که ضمن احترام به محیط زیست درصدد حفاظت و نگاه‌بانی از آن نیز باشد.

🚩این شرکت با لحاظ کردن کلیه وجوه و زوایایِ کنش‌ها، تاثیرات و تاثرات خود بر محیط پیرامونی، تمام توشه و توان و اهتمام خود را با توجه به چشم‌انداز و دورنمایی از توسعه که در پیش رو دارد، در راهِ به‌کار بستنِ اصول علمیِ مراقبت و حفاظت از محیط زیست منطقه نوزده هکتاری گل‌گهر مصروف می‌کند‌. بدیهی است که هیچ‌اقدامی بدون برنامه‌ریزی و درنظرگرفتن وجوه علمی مثبت و منفیِ آن در حوزه‌ی فرآیندها و فعالیت‌های توسعه‌ای منطقه، راهکارها و برنامه های مدیریتی در زمینه محیط زیست، کارگشا و متحوّل‌کننده نخواهد بود و پرداختن به این اصول و اقدامات ترمیمی، امری حائز اهمیت است. بدین ترتیب می‌توان گفت این برنامه، یک سند جامع و طرح مطالعاتیِ مادر و کلان محسوب می‌شود که زیربنای کلیه اقدامات محیط زیستی و حتی فنی، مهندسی و عمرانی منطقه  گل‌گهر خواهد بود و چراغ راه و الگوی توسعه براساسِ اصول توسعه پایدار است.

♻♻آشنایی با برنامه مدیریت جامع محیط زیست منطقه گل گهر:

❌چنانچه درجایی از واژه مدیریت استفاده می‌گردد، در پیِ آن، واژه‌هایی همچون برنامه‌ریزی، خط مشی، چشم‌انداز، ماموریت و اهداف را نیز در ذهن متبادر می‌سازد.

❌در مدیریت محیط زیست اعتقاد بر این است که نظارت و پایش بر خلاف مدیریت سنتی منابع، با هدف استفاده درازمدتِ منطقی و پایدار از این منابع به کار گرفته می‌شود. برای دستیابی به چنین هدف دراز مدت و پایدار لازم است مدیریت به صورت جامع باشد. این اهداف به‌طور روزافزونی به‌سوی توسعه پایدار ارتقاء پیدا می‌کند.

❌تمامی ویژگی‌های ذکر شده برای مدیریت محیط زیستی، در تدوین برنامه جامع مدیریت محیط زیست منطقه گل‌گهر، مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

❌برنامه مذکور در صدد تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای، متناسب با محیط زیست بوده، بدین ترتیب با درنظر گرفتن شرایط موجودِ محیط زیست منطقه گل‌گهر، برای نیل به به شرایط مطلوب، تلاش می‌نماید.


❌برنامه جامع مدیریت محیط زیست منطقه گل گهر دارای اهدافی مشخص در زمینه‌های مرتبط با حوزه آب، مصارف آن و حفظ کمیت و کیفیت آب مصرفی، هوا و پارامترهای تعیین‌کننده کیفیت هوا، خاک و حفظ آن، مصرف انرژی و منابع اولیه، مدیریتِ پساب، زهاب، فاضلاب و پسماند، مدیریت، نگهداری و احیای پوشش گیاهی، حیات وحش، اکو‌سیستم‌های حساس و مناطق حفاظت‌شده در منطقه خواهد بود.

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group