با توجه به ماهیت معادن، خطرناک بودن ذاتی فعالیت‌های معدنی و وجود خطرات در زمینه  های مختلف اعم از استخراج، بهره برداری و فرآوری در معادن، رعایت اصول HSE اهمیت زیادی داشته و استانداردهای مختلفی در بخش ها و زمینه های مختلف وضع شده است.

رعایت و حفظ HSE یكی از اصول توسعه پایدار كشورها می‌باشد؛ هدف نهایی هر یك از این سه موضوع، حفظ سلامت و زندگی انسان است و در نظر گرفتن توام این سه موضوع منجر به بهره‌وری بیشتر می‌شود؛ یك سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست زمانی می‌تواند موفق باشد كه رویكرد پیشگیرانه در مورد حوادث و بیماری‌های شغلی و خسارت‌های زیست‌محیطی داشته باشد.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر بر این اعتقاد است که ایجاد محیط ایمن برای کارکنان ضمن افزایش بازدهی و نشاط در محیط کار، سبب کاهش هزینه‌های انسانی و آسیب‌ها و خسارات نیز می‌شود. اگر برنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اولویت قرار گیرد، شرکت‌ می‌توانند به طور موثرتری با کارکنان ارتباط برقرار کنند.

در دنیای رقابتی امروز که میان صنایع و سازمان‌ها برقرار است، پیاده‌سازی ساختار HSE یکی از اهداف و معیارهای اصلی در این امر محسوب می‌شود. چرا که موجب:

1. توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان

2. بهبود فرایندهای کاری درراستای تولید و عملیات بهره ور

3. توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار

از طرف دیگر این شرکت با هدف یکپارچه سازی مدیریت HSE منطقه، درصدد دستیابی به سطوح بالای استاندارد در زمینه های مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کل منطقه معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

بدین ترتیب مدیران ارشد منطقه با قرار دادن مسئله یکپارچگی HSE در کل منطقه، درصدد جامع نمودن برنامه HSE در کلیه حوزه ها خصوصا بحث آتش نشانی و اورژانس برای پوشش دهی خدمات مربوطه در سطح کلیه شرکت های سهام دار، همکار و همگروه منطقه می باشد. چراکه ترکیب یكپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE) در کل منطقه بسیار اثر بخش بوده و شرکت ها را در ارتباط سنجیده با دیگر شرکت ها و محیط پیرامونی قرار می‌دهد. چیدمان خردمندانه این سه موضوع، بازتاب فرهنگی و روانشناختی سازنده‌ای و انگیزه بسیار مناسبی را برای ایجاد خط مشی متناسب و متناسب با ویژگی های منطقه فراهم خواهد نمود و تعاملات را در سطح بالایی ارتقا می‌بخشد.

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر معتقد است که یكی از ضرورت‌های یکپارچه سازی HSE در کل منطقه، جلوگیری از كارهای موازی و كاهش هزینه‌های مربوط می‌باشد. چرا كه نظام مدیریت فراگیر HSE یك رویكرد منظم به كاهش مخاطرات و به حداكثر رساندن فرصت‌ها را ارایه می‌دهد. در نظر گرفتن توام این سه موضوع و بکارگیری برنامه واحد و جامع در این زمینه، یعنی به ایجاد برنامه و سازوکار مشخص جهت كارگیری نیروی كار سالم در یك فضای سالم و با تجهیزات و دستگاه‌های ایمن و در نتیجه تولید محصولی با كیفیت بیشتر و ایجاد وحدت رویه و خط مشی واحد در سطح منطقه می باشد. هنگامی كه این مقوله تحت یك مدیریت و یك نظام واحد برنامه‌ریزی می‌شوند، اثرات هم افزایی آن به مراتب بیشتر می‌شود.

با توجه به این که واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شامل بخش های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، ایمنی، محیط زیست، درمان و آتش نشانی هست، و اخیرا مدیریت بحران نیز به آن اضافه شده است، نمونه ای اقدامات و فعالیت های این مجموعه عبارتند از:

بازرسی های روزانه، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ها،

انجام دوره های آموزشی کوتاه مدت در کارگاه ها toolbox meeting و تجزیه و تحلیل حوادث

تهیه و تدوین دستور العمل های ایمنی و شغلی،

اطفا حریق و امداد ونجات، ثبت مغایرت های مشاهده شده در بازرسی ها،

گرامی داشت روزهای مناسبتی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست،

انجام معاینات طب کار، اخذ مجوزهای لازم در خصوص یکپارچه سازی آتش نشانی و اورژانس منطقه

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group