این زیرگذر به منظور دسترسی سبک به سايت كارخانه فولاد سيرجان ايرانيان در محل تلاقی با شبكه اصلی ريلی در جنوب سایت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان احداث شده است .