این زیرگذر در محل تلاقی جاده موجود چاه‌دراز با شبکه ریلی منطقه گل‌گهر به‌منظورِ تداوم ترددِ ايمن در مسیر کنونی و عدم تداخل با خط ریلی احداث شده است.

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group