این زیرگذر به‌جهت تامین دسترسی سنگين به سايت شرکت فولاد سيرجان ايرانيان در محل تلاقی با شبكه اصلی ريلی احداث گردیده است

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group