رتبه مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه :
شرکت های پیمانکاری ذی صلاح دارای حداقل گرید3رشته ابنیه و حداقل گرید4رشته تاسیسات


1-پاکت ج نیازمند بارگذاری در سامانه ستاد نمی باشد.
2-هر سه پاکت (الف-ب-ج )در پاکت دارای لفافه و مهر و موم شده وبه صورت حضوری تحویل دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر گردد.
3-هر گونه اصلاح ،تغییر،انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی می شود.)
4-پاکت های فاقد لاک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.
5-پاکت ها حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.

 

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group