دانلود فایل اصلاحیه مناقصه

مهلت تحویل پیشنهادات تا 1401/07/12 می باشد.

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group